A la pàgina web d’informació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generation EU, el Govern espanyol ha incorporat un apartat nou en què s’informa amb antelació de les convocatòries previstes per als propers sis mesos (gener-juny 2022):
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias


L’objectiu és que ciutadans, empreses -i especialment pimes- disposin d’informació anticipada sobre com es canalitzaran els fons del Pla de Recuperació i puguin identificar amb temps les licitacions i concursos del seu interès. D’aquesta manera, el Govern espanyol ha reunit les previsions de tots els ministeris sobre les convocatòries que es publicaran fins al juny del 2022 i ha elaborat un calendari detallat del conjunt del Pla per al proper semestre (s’adjunta en pdf).