Per poder accedir al document, consulta aquí.

Memoria

Per consultar el document en una altra pestanya, aquí.

Memoria_social

Per consultar el document en una altra pestanya, aquí.

Memoria descriptiva

Per consultar el document en una altra pestanya, aquí.

Planols_informacio

Per consultar el document en una altra pestanya, aquí.

Planols_Ordenacio

Per consultar el document en una altra pestanya, aquí.

Normativa

Per poder accedir al document, consulta aquí.

Cataleg_bens_a_protegir

Per poder accedir al document, consulta aquí.

ISAP

Per poder accedir al document, consulta aquí.

Mobilitat

Per poder accedir al document, consulta aquí.

Memoria_Ambiental

Per poder accedir al document, consulta aquí.

Convenis_urbanistics

En aquesta secció hi podreu trobar tots els documents relacionats amb el POUM vigent.

TOM 5

  • Al·legacions i informes al document d’avanç de POUM

TOM 6

  • Informe i memòria complementària al document aprovat inicialment
  • Informe i memòria complementària al document aprovat inicialment
  • Annex 1.- Informes d’organismes 1a aprovació Inicial
  • Annex 2.- Informes d’organismes 2a aprovació Inicial
  • Annex 3.- Informe a les al·legacions 1a aprovació Inicial
  • Annex 4.- Informe a les al·legacions 2a aprovació Inicial
  • Annex 5.- Al·legacions presentades 1a aprovació Inicial
  • Annex 6.- Al·legacions presentades 2a aprovació Inicial

Projecte d’urbanització. Polígons d’actuació PA4 – PA5 – PA 6. Camí de Palauborrell – Viladamat

Projecte de reparcel·lació urbanística. Polígons d’actuació PA4 – PA5 – PA6. Camí de Palauborrel – Viladamat

Plantejament Urbanístic de Catalunya