Exercici: 2016 Bop: 194-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals
Exercici: 2016 Bop: 154-0 Edicte: 6977 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2015
Exercici: 2016 Bop: 135-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Anunci sobre la licitació d’un contracte de subministrament
Exercici: 2016 Bop: 102-0 Edicte: 4345 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte de convocatòria del concurs per cobrir les places de director/a i de monitors/es del casal d’estiu
Exercici: 2016 Bop: 70-0 Edicte: 2817 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 70-0 Edicte: 2816 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de tarifes de subministrament d’aigua
Exercici: 2016 Bop: 47-0 Edicte: 1732 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l’exercici 2016
Exercici: 2016 Bop: 26-0 Edicte: 857 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Anunci de derogació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
Exercici: 2016 Bop: 17-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2016
Exercici: 2016 Bop: 11-0 Edicte: 143 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua