El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2021/07, de data 6 de juliol de 2021, va aprovar la següent subvenció:

Pm13: finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local 2020-2021 (SAC)
  Expedient: 2021/1678
  Actuació: despeses ordinàries del dispensari municipal anualitat 2020 i 2021
  Subvenció aprovada: 3742,64€