Què és una Comunitat Energètica?

Les Comunitats Energètiques són un instrument clau per a fer realitat la transició energètica a nivell local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant al ciutadà i involucrant a les entitats municipals en aquesta transformació.

En què consisteix la Comunitat Energètica de Viladamat?

La Comunitat Energètica de Viladamat consisteix en el desplegament de sistemes de generació fotovoltaics a la teulada de l’Escola, que compartiran la seva energia amb els veïns i veïnes de Viladamat.

A més, els participants també es beneficiaran d’una plataforma de gestió energètica per a millorar els seus costos energètics i disposaran d’un Gestor de la Comunitat Energètica que periòdicament els assessorarà sobre com millorar aspectes energètics.

Com puc formar part de la Comunitat Energètica de Viladamat?

 • L’Ajuntament de Viladamat posarà a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació FV desplegada a l’Escola.
 • L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de part en la generació fotovoltaica municipal, d’acord amb la normativa local.
 • Aquella ciutadania que resulti seleccionada formarà part de la CE de Viladamat.
 • Els membres de la CE, (a canvia d’una quota de participació anual):
  • Rebran l’energia generada de 1 ó 0,5 kWp (que equivalen aproximadament a 3 i 1,5 plaques respectivament) de la instal·lació fotovoltaica municipal, i el conseqüent estalvi directe en factura a final de mes.
  • Tindran accés a una aplicació que els permetrà visualitzar l’impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat.

Què he de fer per presentar la meva sol·licitud de participació a la Comunitat Energètica de Viladamat?

 1. Presenta la sol·licitud per a participar de la CE de Viladamat a través de la Seu electrònica. A partir del 17 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023:
  1. Formulari de participació
  2. Còpia d’una factura elèctrica actual
  3. Còpia del DNI del titular
 2. Realització del concurs i comunicació als adjudicataris provisional
 3. Per tal de confirmar la teva plaça, hauràs de pagar la taxa municipal associada a la participació a la CE de Viladamat
 4. Es duran a terme els tràmits administratius necessaris per a vincular la instal·lació FV municipal als ciutadans participants.
 5. Comença a gaudir de l’estalvi en la teva factura elèctrica!

Per què formar part de la Comunitat Energètica?

 • Estalviaràs en la factura elèctrica del teu habitatge o local gràcies a l’autoconsum d’energia fotovoltaica i una millor gestió energètica.
 • Reduiràs els maldecaps associats a instal·lar i mantenir el teu propi sistema fotovoltaic. L’Ajuntament s’encarrega de tot!
 • Participaràs d’una iniciativa pionera de transició energètica a Viladamat, amb un impacte ambiental i socioeconòmic positiu per al municipi.

Quins estalvis tindré?

Existeixen dos modalitats de participació en la Comunitat Energètica

 • Modalitat A: Es cedeix un 1kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 3 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sobre dels 3.000kWh.
  • Quota de participació: 82,29€ anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 230€ – 530€ anuals
  • Estalvi net: 150€ – 450€ anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 0,25Kg CO/KWwh – 325kg CO2 anuals

 

 •  Modalitat B: Es cedeix un 0,5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a 1,5 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sota dels 3.000kWh.
  • Quota de participació: 60,16€ anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 120€ – 340€ anuals
  • Estalvi net estimat: 60€ – 280€ anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 0,13 Kg CO2/KWwh – 160kg CO2 anuals

Aquests estalvis són estimats i variaran cas a cas segons el preu de l’energia que estiguem pagant, el percentatge d’energia que puguem autoconsumir simultàniament i el preu al que em retribueixen l’excedent.

Quines són les condicions de participació?

Poden participar totes les persones que tinguin una residència a Viladamat, tant propietàries com llogateres, i es trobin a 500m de la instal·lació fotovoltaica de l’Escola.

La participació de la ciutadania en la Comunitat queda regulada per les Bases del Concurs  i la Taxa:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària de 19/10/2021, va aprovar en l’acord de resolució per la campanya extraordinària del Pla a l’Acció, Línia 6, la Comunitat Local d’energia en el municipi de Viladamat per un import de 37.509’83€, expedient 2021/7243

Vídeo explicatiu de la Diputació de Girona

Vídeo explicatiu

Pàgina web de Comunitats de KM0 Energy

Per accedir a la pàgina web, apreta la imatge.

Per dubtes i aclariments, podeu adreçar-vos a ajuntament@viladamat.cat.