Aquests dies s’ha fet un canvi dels tobogans del parc infantil de la pabordia (darrera l’Església) i de la plaça Tramuntana, aquest últim fins diumenge no es pot utilitzar.