El Govern a obert la consulta pública prèvia del Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER) en el portal «Participa». > Ajuntament Viladamat: Quin és l’objectiu del
RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir laconvocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials