El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de maig de 2021, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil de Viladamat, DUPROCIM. D’acord amb el que determina el Decret 155/2014, de 20 de maig, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, el DUPROCIM s’exposa al públic durant 30 dies a efectes d’examen i presentació de recomanacions i/o al·legacions. El document conté els Plans INUNCAT, SISMICAT, VENTCAT, INFOCAT, NEUCAT i AEROCAT.

Viladamat-DUPROCIM