El Govern a obert la consulta pública prèvia del Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER) en el portal «Participa». > Ajuntament Viladamat:

Quin és l’objectiu del Pla territorial?
Ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Quins són els objectius de la consulta?
• Conèixer la teva opinió respecte a l’elaboració i aplicació, d’un instrument que asseguri l’encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l’energia eòlica terrestre i l’energia solar fotovoltaica instal·lada a terra
• Recollir la teva opinió sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte el marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., per assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori

 Que puc proposar?
Diferents criteris a tenir en compte per a la ubicacions dels projectes: zones aptes i no aptes, afectació de flora i fauna, espècies amenaçades, afectació a patrimoni cultural, espais agraris, espais protegits, connectivitat ecològica, riscos naturals, soterrament de les línies…

 Qui pot participar?
El conjunt de la ciutadania i organitzacions (associacions empresarials i ecologistes)

On puc participar?
https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater?locale=ca

Fins quan puc participar?
Fins el 4 de Juny

Més informació a:
https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater?locale=ca