RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la
convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions
d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

resolucioacc_1435_2023_residus-1