L’iceberg fa referència a allò visible (insultar, cridar, violar, agredir físicament…) i a allò invisible (fer xantatge emocional, humor sexista, humiliar, culpabilitzar, desvaloritzar…). Allò invisible és el que està més amagat i més pesa. Davant això, feminisme per canviar-ho tot!

A què es fa referència quan parlem d’iceberg?
https://www.ccma.cat/324/iceberg-violencia-masclista-violencies-masclistes-visibles-invisibles/noticia/2887194/