L’Okup’Alt està dirigit a joves de la comarca d’entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen en aquests moments. Aquests joves durana terme durant aproximadament tres mesos, del 13 de gener al 3 d’abril, una formació pràctica en un dels tres oficis que s’ofereixen, que si es finalitza correctament conclourà amb l’entrega del corresponent certificat acreditatiu.
 
Per a més informació: Full informatiu de l’Oficina Jove