La Generalitat de Catalunya va aprovar les següents línees de subvenció per Viladamat dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de les anualitats 2020-2024: 

– PRE082/19/01857 (Línia inversió) Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable: 35.396,46€
– PRE082/19/02206 (Municipis petits) Millora de la xarxa de clavegueram del nucli antic: 120.000,00€