– FONS DE COOPERACIÓ 2019. INVERSIONS: Reparació del c/ Ateneu
Expedient 2019/769
Subvenció aprovada 18.844,50€

– FONS DE COOPERACIÓ 2019. COOPERACIÓ CULTURAL
Expedient 2019/3282
Subvenció aprovada 6.325,50€

– FONS DE COOPERACIÓ 2019. NOVES TECNOLOGIES
Expedient 2019/4077
Subvenció aprovada 721,88€

– FONS DE COOPERACIÓ 2019. DESPESES CORRENTS
Expedient 2019/763
Enllumenat públic i recollida d’escombraries
Subvenció aprovada 17.000,00€

– FONS DE COOPERACIÓ 2019. ACTUACIONS EN CAMINS
Expedient 2019/763
Subvenció aprovada 1.100,00€

– PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Expedient 2019/3451
Obres de tancament del solar del CEIP Puig Segalar
Subvenció aprovada 50.000,00€

– DIPUTACIÓ DE GIRONA. MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Expedient 2019/2860
Treballs de millora del camp de futbol
Subvenció aprovada 3020,41€