Dipsalut ha aprovat les sol·licituds de participació de l’ajuntament en diferents programes, concretament: 

– Pm13: despeses d’inversió en equipament del consultori local
  Expedient: 2021/597
  Actuació: canvi dels aparells de calefacció del dispensari municipal
  Subvenció aprovada: 1241,46€ 

– Pm07: suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut
  Expedient: 2021/443
  Actuació: dinamització de la gent gran
  Subvenció aprovada: 6800,00€

– Pm13: finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC)
  Expedient: 2021/1678
  Actuació: despeses ordinàries del dispensari municipal
  Subvenció aprovada: 1871,32€

– Pt10: suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
  Expedient 2021/1236/X020202
  Actuació: retirada de nius de vespa asiàtica
  Subvenció aprovada: 405,00€

– Pt05: programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic

– Pm08: programa “Sigues tu”, eines i actius per la salut

– Pt01: suport a la gestió i control de la salubritat d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi