EXPEDIENT X2024000026

SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS DE FINS A 500 HABITANTS PER AL FINANÇAMENT DE LES ZER I ESCOLES MUNICIPALS 
DIPUTACIÓ DE GIRONA – CURS 2023/24

L’ajuntament sol·licitarà novament la subvenció de la Diputació de Girona per al finançament de les despeses corrents de les ZER i les escoles municipals, curs 2023/24.

La subvenció es destinarà al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de l’escola CEIP Puig Segalar: llum i electricitat, calefacció, telèfon i material i personal de neteja. 

La subvenció aprovada pel curs 2022/23 en la mateixa convocatòria va ser de 5.823,00€.