EXPEDIENT X2021000130

Actualment s’estan executant les obres de renovació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli antic per part de l’empresa adjudicatària Construccions Narcís Matas, SL, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet. 

Les obres tenen un pressupost total d’execució per contracte de 265.968,58€.

Per al seu finançament, es compta amb la subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022, aprovada per la Secretaria d’Acció Climàtica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per import de 185.908,65€, expedient TES179/21/000109.  

Obres executades amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya.