El President de la Diputació de Girona, mitjançant decret de data 11 de novembre de 2020, va aprovar una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament dels treballs de repació de camins rurals de titularitat municipal (expedient 2020/8266) pels danys provocats per causes meteorològiques.

Concretament, s’han executat diferents treballs de reparació i millora en el Camí de Palauborrell i en el Camí del Puig Segalar passant per Sant Feliu de la Garriga. L’import de la subvenció és de 30.000€.