EXPEDIENT X2022000234

L’ajuntament s’acollirà novament a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER i les escoles municipals, anualitat 2023.

La subvenció es destinarà al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de l’escola CEIP Puig Segalar durant el curs 2022/23, concretament: despeses de llum i electricitat, telefonia, personal i material de neteja i calefacció. 

La subvenció aprovada per la Diputació de Girona en la convocatòria de l’anualitat 2022, curs 2021/22, va ser de 4.415,48€.