La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 16 de juny de 2020, va acordar aprovar la subvenció corresponent a la Línia 1 de la Campanya del Pla a l’Acció per a la redacció de l’Informe de Seguiment del PAES, per import de 450,00€.

Els treballs els ha portat a terme l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima.