Expedient X2020000025

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, a proposta de l’Àrea de Medi Ambient, va aprovar la subvenció inclosa en la Campanya del Pla a l’Acció, línia 3, per a la millora de l’eficiència energètica de l’ajuntament (Exp. 2020/2176).

La subvenció aprovada és de 8.105,22€ i s’ha destinat a la instal·lació d’un nou sistema de climatització a l’ajuntament.