A continuació us adjuntem els següents enllaços on podeu trobar la informació referent al desconfinament

Desconfinament progressiu: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/

En quina fase estic?: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/en-quina-fase-estic/

Preguntes freqüents sobre el desconfinament. Selecciona la teva regió sanitària: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

Què puc fer a la fase 3? https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-3/

Què puc fer a la fase 2?: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-2/

Què puc fer a la fase 1? Mesures de la fase: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-1/

Plans sectorials de desconfinament: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans_sectorials_de_desconfinament/index.html

Recomanacions FASE 3

Preguntes freqüents FASE 1

FINAL_CAT_FAQs restriccions COVID19 FASE1 20200517

Preguntes freqüents FASE 0

CAT_FAQs restriccions COVID19 FASE0 20200511 19h revisat