Extret de la seva pàgina web: http://inclusioaltemporda.cat/portal/el-consell-comarcal-presta-un-servei-dassessorament-i-orientacio-sobre-drogues-i-altres-addiccions/

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’un Servei d’assessorament i orientació sobre drogues i altres addiccions (SOD). Es tracta d’un servei especialitzat a orientar demandes d’informació, prevenció i problemes plantejats per adolescents, joves, adults, mares i pares en relació amb les drogues i altres conductes addictives (sobretot pantalles).

El SOD està adreçat a pares, mares, joves i professionals que necessitin informació i orientació relacionada amb el tabac, l’alcohol, el cànnabis i d’altres drogues. L’any 2020 ha atès un total de 5 famílies, en què s’ha realitzat una sessió individual amb cadascun dels casos. L’atenció, gratuïta i confidencial, es realitza els divendres a la tarda d’una a cinc de la tarda.

Amb el confinament a causa de la Covid-19, aquest servei es va passar a prestar per videoconferència i a hores d’ara l’atenció es manté en ambdós formats. Els professionals de l’àrea de Benestar Social assessoren, orienten i, si s’escau, deriven a altres recursos o serveis especialitzats. En molts casos s’ofereixen pautes educatives, preventives i d’actuació relacionades amb les drogues i l’ús responsable de les pantalles.

Recorren al SOD, famílies que no saben què fer davant les borratxeres freqüents del jove, tenen dificultats per comunicar-se o no entenen la conducta en relació amb el consum de drogues i abús de pantalles. El SOD també atén directament els joves que tenen demandes d’informació sobre els efectes i els riscos del consum de drogues com l’alcohol, el tabac, les cigarretes electròniques o el cànnabis.

Donat el cas també s’orienta a aquells adults, consumidors de droga que s’han plantejat seriosament fer alguna cosa amb el seu problema.

El Servei d’assessorament i orientació sobre drogues i altres addiccions es presta prèvia concertació al correu electrònic sod.ccae@gmail.com o al telèfon 972677050.