El Programa ADA MRR té l’objectiu de dur a terme accions de formació professional per a l’ocupació per adquirir i millorar les competències digitals i, així, impulsar l’emprenedoria i
A partir de dilluns 29/01, es modifiquen els horaris del dispensari amb la voluntat de millorar el servei. Aquest mateix dilluns hi haurà una reunió informativa a la Sala de Plens a les 16:00.
Aquests dies s’ha fet un canvi dels tobogans del parc infantil de la pabordia (darrera l’Església) i de la plaça Tramuntana, aquest últim fins diumenge no es pot utilitzar.