EXPEDIENT X2023000111

La Secretària d’Acció Climàtica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va resoldre l’aprovació de la convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024. 

Dins de l’àmbit 1 de la subvenció, destinat a la Redacció de Plans Municipals i Redacció de Projectes, s’han aprovat les subvencions a favor de l’ajuntament seguidament detallades: 

– EXPEDIENT ARP314/23/000115, per a redacció del Projecte de millora dels paviments del nucli urbà, per import de 13.310,00€.

– EXPEDIENT ARP314/23/000120,  per a la redacció del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Cases Noves, Escola, Empordà i Canigó, per import de 2.750,20€.