EXPEDIENT X2022000077

CAMPANYA DEL PLA A L’ACCIÓ, LÍNIA 5

AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE L’AJUNTAMENT

Han finalitzat els treballs d’ampliació de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de l’ajuntament. S’han col·locat 11 panells més i un nou inversor. El cost de l’actuació ha estat de 5.033,60€.

Per al finançament de l’actuació, l’ajuntament ha comptat amb la subvenció de la campanya del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona, anualitat 2022-23, línia 5. L’import de la subvenció adjudicada és de 2.265,12€.