Revista Municipal Terra de Lluerts

Terra de lluerts és una revista que pretén ser un lligam i un reflex de la vida en comú de tots i totes els que d’una manera o altra ens sentim vinculats al poble i un testimoni escrit dels nostres temps i les nostres vivències.

Nº 6 Any 2017

Nº3 Any 2014

Terra de Lluerts Nº3

Nº1 Any 2012

Terra de Lluerts Nº1

Nº5 Any 2016

Terra de Lluerts Nº5

Nº4 Any 2015

Terra de Lluerts Nº4

Nº2 Any 2013

Terra de Lluerts Nº2