Revista Municipal Terra de Lluerts

Terra de lluerts és una revista que pretén ser un lligam i un reflex de la vida en comú de tots i totes els que d’una manera o altra ens sentim vinculats al poble i un testimoni escrit dels nostres temps i les nostres vivències.

Nº 7 Any 2018

Nº5 Any 2016

Terra de Lluerts Nº5

Nº3 Any 2014

Terra de Lluerts Nº3

Nº1 Any 2012

Terra de Lluerts Nº1

Nº 6 Any 2017

Nº4 Any 2015

Terra de Lluerts Nº4

Nº2 Any 2013

Terra de Lluerts Nº2