Des de l’ajuntament s’ha sol·licitat subvenció a la Diputació de Girona per al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de l’escola CEIP Puig Segalar, corresponents al curs 2021/2022, dins la línia de subvencions als municipis de menys de 500 habitants per al finançament de les ZER, escoles i llars d’infants municipals.

La subvenció sol·licitada es destina a despeses de llum i electricitat, telèfon, material i personal de neteja i calefacció. Des de l’ajuntament s’informarà de la resolució de la subvenció i de l’import aprovat.