CASAL D’ESTIU JOVE VILADAMAT 2021

EDAT: de 1r a 4t d’ESO

CALENDARI: Inici i fi del casal: dijous 1 de juliol fins el dijous 28 de juliol.

HORARI: Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 19 hores.

Al quadre de preus podreu veure el cost d’aquests serveis. 

LLOC: Les activitats es faran al Local Social, a l’Escola de Viladamat i en espais exteriors, es quedarà amb els i les joves a través del grup de WhatsApp. 

INSCRIPCIÓ: El període d’inscripció al casal serà del 2 de juny al 14 de juny abans de les 13 hores. Fent una instància genèrica a l’Ajuntament de Viladamat al següent enllaç: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=505

A la instància cal adjuntar fotografia, firmar la declaració responsable, incloure la fotocòpia de la targeta sanitària, fitxa d’inscripció omplerta, autoritzacions signades i fer el pagament.

Inscripció:

  • Versió word (per descarregar i editar): aquí
  • Versió pdf: aquí

Si el pagament no es realitza abans del 9 de juny a les 13 hores, es perd la plaça i es donarà a la llista d’espera.

La reunió amb les famílies serà el dia 28 de juny a les 17h de la tarda al Local Social (caldrà confirmar assistència).